AF: Sämre matchning mot arbetsmarknaden

den 17 juni 2015 09:01

30 0

Andelen inskrivna arbetslösa som tillhör grupper som står långt från arbetsmarknaden fortsätter att öka. Därmed har det blivit allt svårare att matcha de arbetssökande som skrivs in på Arbetsförmedlingen, AF, med de lediga jobben. Det visar årets Arbetsmarknadsrapport från AF, enligt ett pressmeddelande.

Till de grupper som står långt från arbetsmarknaden räknas personer med en förgymnasial utbildning, äldre (55–64 år), utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Läs mer

Till kategorin sidan

Loading...