Hänsynslöst hyckleri om prästpredikan i skolan, FP

den 17 april 2015 11:27

28 0

”Inte ett svenskt kulturintresse, Nylander”

DEBATT 1959, strax efter min sextonårsdag, släpade jag med mig en motvillig far till kyrkoherden i Färlöv. Ärende: Utträde ur statskyrkan, vilken krävde målsmans godkännande. Orsak: protest mot den påtvingade religionspropagandan i form av morgonbön i skolan. Samma år gick jag med i Folkpartiets ung...

Läs mer

Till kategorin sidan

Loading...