Hemvärnet måste ge tillbaka 4,5 miljoner

den 24 november 2013 15:30

94 0

Försvarsmakten försämrade ekonomi har gjort att Hemvärnet i Skåne, Skånska gruppen, i sin tur måste lämna tillbaka 4,5 miljoner kronor från årets budget. Något man har löst genom att bland annat dra ner delar av stödet till de frivilliga försvarsorganisationerna.

– Det är en ganska stor summa vi har lämnat tillbaka och det är ju en bild av hur Försvarsmaktens ekonomi ser ut. Det som är positivt är att vi har sett detta i god tid och kunnat spara för att därmed hålla den budgetram som försvarsmakten har och det är också viktigt, säger överstelöjtnant Ove Tiru...

Läs mer

Till kategorin sidan

Loading...