Lagar för att skydda skolbarn inte rättvisa

den 21 november 2013 07:12

106 0

– Om man blir kallad tjockis i skolan så kan man rubricera det som kränkande behandling. Det går via Skolinspektionen eller barn- och elevombudet. Möjligheterna att få upprättelse, till exempel ekonomisk ersättning, eller åtgärder som inspektionen kan vidta gentemot skolan, där man alltså har ganska stora sanktionsmöjligheter, är mycket större än om man blir kallad för bög i skolan, för då är man i diskrimineringslagstiftningen. Diskrimineringsombudsmannen har mycket mindre sanktionsmöjligheter och man har mindre möjligheter att få ekonomisk ersättning den vägen, säger Jan Landahl, riksrevisor.

År 2009 gavs Diskrimineringsombudsmannen, DO, ansvaret för att motverka trakasserier på grund av diskriminering i skolan på grund av till exempel kön, religion och etnicitet.

Läs mer

Till kategorin sidan

Loading...