Riksdagen redo stoppa sänkt skatt

den 3 december 2013 11:03

43 0

En majoritet med de rödgröna och SD i finansutskottet föreslår nu riksdagen att stoppa regeringens sänkning av den statliga skatten med tre miljarder för högre avlönade från årsskiftet. Debatt och beslut i kammaren sker sannolikt onsdag och/eller torsdag.

Det finns en möjlighet för talmannen att fördröja ärendet genom att vägra ta upp det om han anser att det strider mot riksdagsordningen, men det verkar mindre troligt. Gör han ändå det går ärendet en vända till konstitutionsutskottet och kommer sedan tillbaka.

Läs mer

Till kategorin sidan

Loading...