Skärpt tillsyn över Trafikverket

den 22 november 2013 16:59

98 0

– Det första är att Trafikverket nu får i uppdrag att återkomma snarast med hur de ska förbättra arbetet med att åtgärda fel som har inrapporterats och det andra, det är för att kunna säkerställa det här så får också Transportstyrelsen i uppdrag att återkomma med hur de kan skärpa sin tillsyn över Trafikverket, säger Catharina Elmsäter Svärd.

De senaste åren har över 60 tåg spårat ur och i flera av fallen var problemen med rälsen på den aktuella sträckan kända sedan tidigare.

Läs mer

Till kategorin sidan

Loading...