Ta emot aktuella nyhetsuppdateringar på de hetaste ämnena med NewsHub. Installera nu.

Macron: Trump kan ändra sig om Parisavtalet

den 16 juli 2017 01:44
35 0
Macron: Trump kan ändra sig om Parisavtalet

Det globala klimatavtalet förhandlades fram i december 2015 när Frankrike stod värd för det återkommande globala klimattoppmötet. Avtalet slår bland annat fast att den globala uppvärmningen ska begränsas till under två grader jämfört med förindustriell tid, och att de globala utsläppen snarast möjligt ska nå sin högsta nivå för att sedan minska.

Ländernas nationella klimatplaner ska uppdateras vart femte år från 2020 och globala översyner av det internationella klimatarbetet ska göras vart femte år med start 2018.

Läs mer

Andel i sociala nätverk:

Kommentarer - 0