Ta emot aktuella nyhetsuppdateringar på de hetaste ämnena med NewsHub. Installera nu.

Rege­ringen missar en chans

den 19 april 2017 02:13
17 0
Rege­ringen missar en chans

Svensk ekonomi går som en Tes­la, sa fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na Andersson här­om­året. Efter­som det inte är en svensk bil ändrade hon for­mu­leringen året ef­ter, och i år var in­ne­börden den­sam­ma när hon pre­sen­terade vår­pro­po­si­tionen.

Där har hon rätt. I näs­tan alla av­se­en­den upp­visar svensk ekonomi starka siff­ror. Men när Mag­da­le­na Andersson själv för­söker ta åt sig äran blir det fel. Det är hög­kon­junk­turen och de struk­tur­re­former som Alliansregeringen ge­nom­fö­rde un­der åtta år som är de vik­tigaste fak­torern...

Läs mer

Andel i sociala nätverk:

Kommentarer - 0